Avancerad coaching på individ- grupp 
och företagsledningsnivå.

 
             
 

Hem

Offentlig sektor

Näringsliv

 Läsvärt

 Presentation

  Coaching & Mentoring akademin

 
       
    Ny kunskap ger nya möjligheter.    
         
    Business Coaching – en föregångare    
         
   

Förändrade livsvillkor har lett till sökandet efter nya former för företag, organisationer och förvaltningar och därmed nya former för ledning. Förmågan hos ett företag att bedriva en konkurrenskraftig, lönsam verksamhet vilar bl a på att kunna göra det under föränderliga förutsättningar. För organisationer och förvaltningar gäller det att skapa livskraftiga organisationer med de ekonomiska resurser som finns. Men vi löper alla risken att någon gång tappa vår förmåga till utveckling, att stelna, att bli fångar i våra egna mönster. De förändrade livsvillkoren kräver idag delvis andra synsätt och kompetenser hos  såväl ledning som medarbetare och det innebär en förändrad roll även för konsulten - från consulting till business coaching

   
         
   

Business Coaching är en modern nätverksorganisation som arbetar med ledar-, strategi- och verksamhetsutveckling inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning sedan 1986. En relativt omfattande vidarutbildning och handledning av andra management- och ledarskapskonsulter ingår också i vår verksamhet. Sedan starten har vi genomfört ca 1.400 uppdrag av olika slag. I Business Coaching finns  gedigen erfarenhet av såväl internationella förhandlingar som ledar- och verksamhetsutveckling i en rad länder och kulturområden.  

Business Coaching har varit pionjärer i utvecklandet av ny kompetens och nya arbetsmetoder för utveckling av såväl verksamheter som enskilda chefer och grupper. Business Coaching är bl. a en metod för att skapa en kreativ dialogkultur under kontrollerade former. Business Coaching kombinerar affärs-verksamhets- och managementkunnande med ett kunnande om människor och psykologiska processer i grupper och organisationer. För Business Coaching handlar det inte bara om visioner, strategier och planer utan även om genomförande. Vi är med i hela utvecklings- och förändringsprocessen. Business Coaching arbetar med:

 - coaching & mentoring på individ-, grupp- och företagsledarnivå,
 - utbildningar, samt
 - design och genomförande av utvecklingsprogram. 

Coaching & Mentoring Akademin är ett nystartat dotterbolag med fokus på utbildning och träning av Coaching & Mentoring 

Vi har en stor kontaktyta i samhället för att följa förändringar i värderingar, synsätt och arbetsmetoder och lever i ett nära samarbete med olika ”tankesmedjor”och universitet i Sverige, Norge, Danmark, USA, Storbritannien, Irland och Italien.  

Våra synsätt har publicerats i bokform under titeln: Vem är vi? - om företags och organisationers livsprocesser och identitet. 

Välkommen att kontakta:   mail@businesscoaching.se

Erik Fritz, senior partner, civil ekonom/pol. mag
Ylva Almqvist, senior partner, leg.psykolog/legpsykoterapeut

   
         
 

 

Business Coaching of Scandinavia
Sturegränd 4, 182 73 Stocksund
Telefon: 08-85 18 90, Telefax: 08-655 88 80 
mail@businesscoaching.se