Avancerad coaching på individ- grupp 
och företagsledningsnivå.

 
             
 

Hem

Offentlig sektor

Näringsliv

 Läsvärt

 Presentation

  Coaching & Mentoring akademin

 
       
   

Utveckla ditt kunnande
i ledar- och
organisationspsykologi

 
       
   

För 15:e året i rad anordnar vi en utbildning med start september - 04.
 

 
    EN UTBILDNING FÖR DIG SOM  
       
   
  • vill leda och förstå vad som händer i en organisation, i spelet mellan dess medarbetare och dina egna relationer
     
  • har varit chef några år och vill förbättra ditt ledarskap
     
  • vill utveckla din förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö
 
       
    Två steg och två år  
       
    STEG ETT består av fyra heldagar på hösten och fem på våren. Teori varvas med grupparbeten och diskussioner.  
       
    Utbildningen fokuserar på vårt eget unika arbetssätt som bygger på systemteori och språk-konstruktionistiskt tänkande. Styrkan i metoden, som vi tillämpat i över 20 år, ligger i att arbeta med verksamhetsidéer och mål samtidigt som vi fokuserar på grupprocesser och organisationens kulturella mönster.  
       
    STEG TVÅ består också av fyra tillfällen på hösten och fem på våren.  
       
    Steg två är påbyggnads- /handledningsår som syftar till att väva samman konkret eget arbete med teori. Varje deltagare förväntas engagera sig aktivt genom att ta med egna cases.  
       
   

Utbildningsansvariga:

 
       
   

Ylva Almqvist-Fritz och Eva Rosenberg, leg psykologer/leg psykoterapeuter

 
       
    Vi har mångårig erfarenhet av organisationsarbete och utbildning såväl inom kommun och landsting som näringslivet, i Sverige och internationellt. Uppdragen omfattar alltifrån en individ till hela organisationer. Vi deltar i ett internationellt utvecklingsarbete kring olika synsätt på organisationer. Sedan 1990 har vi genomfört regelbundna utbildningar i organisationspsykologi.  
       
    Plats: Centralt i Stockholm  
       
   

Tid: 
Fredagar  9-15 

 
       
   

Ht 04:      24/9   22/10   19/11    17/12
Vt 05:      
21/1   18/2     18/3      15/4     13/5

 
       
   

Pris:
Ht:
04:  19. 500 kr.   Exkl. moms.  
Vt: 05:  20. 500 kr.   Exkl. moms

 
       
    Sista anmälningsdag: 14 maj 2004  
       
    Anmälan:  
    Skriftligen till:  
       
    Business Coaching
Almqvist & Rosenberg
Sturegränd 4
182 73 Stocksund
 
       
    Ange arbetsplats, arbetsuppgifter och din utbildning i ansökan.  
       
    För ytterligare information:  
       
    www.bc-almqvist-rosenberg.com  
   


Ylva Almqvist-Fritz      tel: 08-85 18 90         fax: 08-655 88 80 

 
   

ylva.almqvist@businesscoaching.se

 
       
    Eva Rosenberg tel/fax: 08-643 26 27.  
    e.rosenberg@swipnet.se  
       
       
   

Business Coaching of Scandinavia
Sturegränd 4, 182 73 Stocksund
Telefon: 08-85 18 90, Telefax: 08-655 88 80 
mail@businesscoaching.se